EGGSPLORE LAUNCHES ITS BRUSSELS HUB AND ANNOUNCES ITS FIRST PARTNERS

EN

Eggsplore is a pan-European Fintech initiative where knowledge and experience, innovations and technology can be shared.

Eggsplore is opening its Brussels headquarters and launching operations on 28th January 2016 with structural partners Belfius, BNP Paribas Fortis, Cresco. Euroclear, ING, KBC, McKinsey, Proximus and SmartVentures and SWIFT. Agoria Banking Technology Club, Febelfin, iMinds, Solvay Business School, Startups.be and Vlerick Business School are among the associate and research partners that will also work with Eggsplore.

Diegem – 29th of January, 2016

In the next decade digital mega-trends will have an enormous impact on the financial services industries. Customers are increasingly demanding real-time value-added services, financial value-chains are being redesigned, new actors are entering the playing field and the regulatory environment is undergoing tremendous change. Eggsplore aspires to help its partners and the consumer in capturing the tremendous value to be gained from this digital disruption.

In 2017, a major Fintech Hub of 4000 m² will be established in the proximity of Brussels airport as a European centre for the financial solutions of tomorrow. In anticipation Eggsplore will operate from a 800sqm office. Projective, The Glue, Qover and VentureWise are among the first residents. The hub is more than just a co-working space, it will serve as a central meeting point for events and co-creation for the European Fintech community as well as a landing hub for non-European Fintech companies that want to enter the continental European market.

"We want to develop an ecosystem that brings together all the relevant players that want to collaborate in developing and offering the financial services of the future: funds, financial services institutions such as banks or insurance companies and large and small technology players," says Jürgen Ingels. "Collaboration is the name of the game and creates opportunities for both established actors as well as new technology start-ups.”

Jürgen Ingels is one of the Belgian pioneers of payment solutions. In 2000 he founded the payment software company Clear2Pay and sold it in 2014 for 375 million euros. Alongside his venture capital fund activities he decided to roll out a FinTech ecosystem together with Wim De Waele, who previously was CEO of iMinds, Belgium’s leading software technology incubator, and active in early-stage funding of start-ups.

Eggsplore is a partnership organisation, consisting of major established financial institutions, technology and knowledge providers, as well as universities and business schools. The structural partners are part of a governing board that will set the strategy and focus for the organisation. Accenture, Belfius, BNP Paribas Fortis, Cresco. Euroclear, KBC, ING, McKinsey, Proximus, SmartVentures and SWIFT have already committed as structural partners, others will be added over the next few months. Agoria Banking Technology Club, Febelfin, iMinds, Solvay Business School, Startups.be and Vlerick Business School are among the associate and research partners that will work with Eggsplore. The organization has a strong content focus, with strategic programs focusing on both technology areas (Internet of Things, Distributed Ledger, Artificial Intelligence) as well as business areas (external innovation, growth company scaling, regulation). It aims at a broad member base of Fintech companies that will benefit from the interaction among themselves and with larger players and policy makers. It has now established strong partnerships in the local community but will extend this to the international scene over the next months.

Eggsplore will also host corporate accelerators and boot camps to support its partners in their innovation initiatives. Eggsplore is an entirely neutral and open organisation governed by a strong structure and code of conduct, which guarantees such principles and the efficient interaction of its partners and members.

“This initiative reflects our ambition to put Brussels and mainland Europe on the map in the Fintech space and the digital financial services value-chain”, says Wim De Waele. “With European and worldwide headquarters of companies such as our strategic partners, a strong start-up community, excellent available talent and the European Commission and other regulators nearby, we have all the assets to become a European and international centre”.

 

NL

Eggsplore, een Europees FinTech ecosysteem initiatief, opent op 28 januari 2016 haar hoofdkantoor in Brussel met als structurele partners Belfius, BNP Paribas Fortis, Cresco. Euroclear, ING, KBC, McKinsey, Proximus, SmartVentures en SWIFT. Ook Agoria Banking Technology Club, Febelfin, iMinds, Solvay Business School, Startups.be en Vlerick Business School worden als geassocieerde en onderzoekspartners actief binnen het Eggsplore netwerk.

Diegem – 29 Januari 2016

In de komende tien jaar zullen een aantal digitale mega-trends een enorme impact op de financiële dienstverlening hebben. Klanten worden steeds veeleisender en vragen real-time diensten met toegevoegde waarde. Financiële waarde-ketens worden dooreengeschud en nieuwe spelers betreden het speelveld. Ook het regelgevend kader evolueert sterk. Eggsplore wil zijn partners en de consument helpen zich te positioneren en maximale waarde te capteren binnen deze nieuwe digitale wereld.

In 2017 opent Eggsplore een belangrijke Fintech Hub van 4000 m2 in de nabijheid van de luchthaven van Brussel. In afwachting zal Eggsplore opereren vanuit een kantoor van 800 m2 in het Pegasus Park in Diegem. Projective, The Glue, Qover en VentureWise behoren tot de eerste bedrijven die er hun intrek nemen. De hub zal dienen als een centrale ontmoetingsplaats voor evenementen en een plaats voor co- creatie voor de Europese Fintech gemeenschap. Ook wordt het een uitvalsbasis voor niet-Europese Fintech bedrijven die kantoren opzetten in Europa.

"We willen een ecosysteem bouwen dat alle relevante spelers bij elkaar brengt, die willen samenwerken in het ontwikkelen en aanbieden van de financiële diensten van de toekomst: fondsen, financiële instellingen, zoals banken of verzekeringsmaatschappijen, en grote en kleine technologie-spelers", zegt Jürgen Ingels. "Samenwerking en co-creatie is de nieuwe competitieve differentiatie met kansen voor zowel gevestigde spelers als nieuwe technologie start-ups."

Jürgen Ingels is één van de Belgische pioniers van betaaloplossingen. In 2000 richtte hij het betalingssoftwarebedrijf Clear2Pay op dat in 2014 verkocht werd

voor 375 Mio Euro. Naast zijn durfkapitaalfonds activiteiten nam hij het initiatief voor de uitbouw van een FinTech ecosysteem met Wim De Waele, die eerder actief was als CEO van iMinds, een toonaangevend software technologie research centrum en incubator in België.

Eggsplore is een samenwerkingsverband van grote gevestigde financiële instellingen, aanbieders van technologie en kennis, universiteiten en business scholen. De structurele partners maken deel uit van een raad van bestuur die de strategie en focus voor de organisatie bepaalt. Belfius, BNP Paribas Fortis, Cresco, Euroclear, KBC, ING, McKinsey, Proximus, SmartVentures en SWIFT hebben al toegezegd als structurele partners. Anderen zullen worden toegevoegd in de komende maanden. Onder meer Agoria Banking Technology Club, Febelfin, iMinds, Solvay Business School, Startups.be en Vlerick Business School zijn als geassocieerde en onderzoekspartners toegetreden tot Eggsplore. De organisatie heeft een sterke inhoudelijk focus, met strategische programma's gericht op zowel technologie (Internet of Things, Distributed Ledger, Artificial Intelligence) als business (externe innovatie, scale-ups, regelgeving).

Eggsplore is gericht op een breed spectrum aan Fintech bedrijven die zullen profiteren van de interactie met elkaar en met de grotere bedrijven en beleidsmakers. Eggsplore heeft nu een sterke lokale partnerbasis en zal die internationaal uitbouwen in de komende maanden. Eggsplore zal ook acceleratoren en andere ondernemersinitiatieven van haar partners ondersteunen. Eggsplore is een neutrale en open organisatie met een gedragscode die de efficiënte interactie van haar partners en leden garandeert.

"Dit initiatief weerspiegelt onze ambitie om Brussel op de kaart te zetten in het Europa van de digitale financiële diensten en binnen de Fintech gemeenschap", aldus Wim De Waele. "Met de Europese en wereldwijde hoofdkantoren van financiële technologiebedrijven, gemotiveerde bankpartners, een sterke start-up community, een reservoir aan menselijk talent en de nabijheid van de Europese Commissie en andere toezichthouders, hebben we alle troeven om een Europees en internationaal erkend centrum te worden".

 

FR

 

Eggsplore est une initiative pan-européenne Fintech où connaissance et expérience, innovations et nouvelles technologie peuvent être partagés.

Eggsplore a ouvert son siège à Bruxelles et lancé ses opérations le 28 Janvier 2016 aux cotées de ses partenaires structurels Belfius, BNP Paribas Fortis, Cresco, Euroclear, ING, KBC, McKinsey, Proximus, SmartVentures et SWIFT. Agoria Banking Technology Club, Febelfin, iMinds, Solvay Business School, Startups.be et Vlerick Business School font parmi des associés et partenaires de recherche qui travailleront également avec Eggsplore.

Diegem – 29 Janvier 2016

Les tendances numériques auront un impact énorme sur le secteur des services financiers dans les années à suivre. Les consommateurs exigent des services à valeur ajoutée en temps réel, les chaînes de valeur financières sont repensés, de nouveaux acteurs montent sur le terrain et l'environnement réglementaire est en pleine mutation. Eggsplore aspire à aider ses partenaires, ainsi que le consommateur, à saisir l'immense valeur à tirer de cette perturbation numérique.

En 2017, une pepinière pour entreprises Fintech de 4000m2 sera établie à proximité de l’aéroport de Bruxelles, et servira de centre européen pour solutions financières de demain. En attendant, Eggsplore opère à partir de son bureau de 800m2, situé au sein du Pegasus Park à Diegem. Projective, The Glue, Qover et VentureWise sont parmi les premiers résidents. Eggsplore est non seulement un espace de coworking, mais a aussi l’objectif d'unir le secteur FinTech et utilisera à ce but la hub physique comme point de rencontre pour des événements ainsi que comme base de coopération et co-création entre différents acteurs. Le bâtiment sert aussi de centre d’atterisage pour des entreprises non-européennes qui veulent percer le marché Européen.

«Nous voulons développer un écosystème qui réunit tous les acteurs concernés et qui souhaitent collaborer pour élaborer et offrir des services financiers de demain: des fonds d’investissement, les institutions financières tels que les banques ou compagnies d'assurance et les grands et les petits acteurs de la technologie», explique Jürgen Ingels. «La collaboration est essentielle et crée des opportunités pour des acteurs établis ainsi que pour de nouvelles start-ups."

Jürgen Ingels est l'un des pionniers belges de solutions de paiement. En 2000, il fonde la société de logiciel de paiement Clear2Pay qu’il a vendu en 2014 pour 375 millions d'euros. Parallèlement à ses activités de fonds de capital de risque, il a décidé de déployer un écosystème FinTech avec Wim De Waele, qui a établi une carrière dans l'industrie du logiciel ainsi que fondé iMinds, et est aussi actif dans le monde d’investissement.

Eggsplore est une organisation en partenariat, composé de grandes institutions financières établies, de la technologie et des fournisseurs de connaissances, ainsi que des universités et écoles de commerce. Les partenaires structurels font partie d'un conseil d'administration qui fixera la stratégie et de se concentrer pour l'organisation. Accenture, Belfius, BNP Paribas Fortis, Cresco. Euroclear, KBC, ING, McKinsey, Proximus, SmartVentures et SWIFT se sont déjà engagés en tant que partenaires structurels, d'autres seront ajoutés au cours des prochains mois. Agoria Banking Technology Club, Febelfin, iMinds, Solvay Business School, Startups.be et Vlerick Business School sont parmi les associés et partenaires de recherche qui fonctionneront avec Eggsplore. L'organisation dispose d'un fort accent contenu, avec des programmes stratégiques axées sur deux domaines technologiques (Internet des objets, répartis Ledger, Artificial Intelligence) ainsi que les secteurs d'activité (innovation externe, société de croissance mise à l'échelle, réglementation). Il vise à une base de membre large de sociétés FinTech qui bénéficieront de l'interaction entre eux et avec les grands acteurs et les décideurs. Il est maintenant établi de solides partenariats dans la communauté locale, mais va l'étendre à la scène internationale au cours des prochains mois.

Eggsplore accueillera également des accélérateurs d'entreprises et des camps d'entraînement pour soutenir ses partenaires dans leurs initiatives d'innovation. Eggsplore est une organisation tout à fait neutre et ouvert régi par une structure solide et code de conduite, qui garantit ces principes et l'interaction efficace de ses partenaires et membres.

«Cette initiative reflète notre ambition de mettre à Bruxelles, et l’Europe continentale sur la carte dans l'espace Fintech », déclare Wim De Waele. "Avec son siège social européen et mondial de sociétés telles que nos partenaires stratégiques, une communauté forte de start-up, excellente talents disponibles et de la Commission européenne et d'autres organismes de réglementation à proximité, nous avons tous les atouts pour devenir un centre européen et international".