"Technologische oplossingen moeten beter met elkaar kunnen communiceren" - thewave & BrokerCloud

“Technologische oplossingen moeten beter met elkaar kunnen communiceren”

Er zijn intussen al heel wat insurtechtools op de markt. Het probleem is dat die vaak niet goed met elkaar communiceren.” Dat vertelt Stephan Podevyn, CEO van thewave. Dat is de technologiepoot van consultant Ensur, die o.a. BrokerCloud ondersteunt bij het optimaliseren van haar oplossingen voor verzekeringstussenpersonen. Maar thewave voelt zich eveneens geroepen om oplossingen die andere (insurtech)bedrijven bedenken, op te nemen in haar aanbod.

BrokerCloud kwam in 2018 op de markt als beheerpakket voor makelaars. Al snel groeide het idee om het pakket uit te bouwen tot een platform waar andere insurtech initiatieven op kunnen aanhaken. Dat platform heet nu ‘BrokerCloud Connected’ omdat het nuttige insurtechs wil ‘verbinden’. thewave zal als een van de insurtech partners het klantenportaal Undercover aanleveren.

“Wij willen de tussenpersonen vooral efficiënter laten werken. Makelaars werken nu nog te vaak met tools die niet met elkaar communiceren wat zorgt voor decentralisatie van gegevens en onnodige dubbele invoer,” verduidelijken CEO Stijn van Looy en CCO Joeri Maes van BrokerCloud. Daarom werden o.a. applicaties zoals Binex (multitarificatie), Connective (e-signing) en InMotiv (voertuiggegevens) al in BrokerCloud geïntegreerd. Gesprekken met andere geïnteresseerde partners blijven doorlopen.

‘BrokerCloud Connected’ wil ook de relatie tussen makelaar en eindklant verstevigen. Joeri Maes: “Daarom vinden we het zo belangrijk dat het klantenportaal UnderCover aan BrokerCloud werd toegevoegd.” Op dit ogenblik kunnen makelaarsmetUnderCoverdewoningenende inboedels van hun klanten al efficiënter beschermen en verzekeren. Voor de makelaars en de eindklant is het een groot voordeel dat de klantendata in realtime uit de database van BrokerCloud worden opgehaald. Zo krijgen ze steeds up-to-date informatietezien. De klantenportefeuilles kunnen vlot geanalyseerd worden en de tool levert leads voor cross- en upselling.

UnderCover is eigenlijk een digitale risicoassistent voor de particuliere eindklant. De actuele gegevens van de polissen worden in realtime uit BrokerCloud opgehaald en helder getoond, zodat de klant snel kan zien wat verzekerd is en wat niet. Op basis van die gegevens berekent een uniek algoritme scores die aangeven hoe goed de woning en de inboedel beschermd zijn tegen de meest voorkomende risico’s. Makelaars kunnen hun klanten bijgevolg snel informeren over een eventuele onderverzekering. Maar het is de makelaar die beslist voor welke klanten hij de applicatie openstelt en welke gegevens uit het beheerpakket opgeladen worden.

Joeri Maes: “We willen alles transparanter maken voor de makelaar én de klant. Op die manier kan de makelaar meer tijd vrijmaken voor persoonlijk advies.” BrokerCloud wordt stap voor stap verder uitgebouwd. Stijn van Looy: “De huidige gebruikers worden betrokken bij die verdere ontwikkeling. Daar zijn ook de meer dan vijftig leden van makelaarsvereniging Poggio bij. Hun ervaringen en suggesties zijn onze belangrijkste inspiratiebron.”

BrokerCloud wil regelmatig verbeteringen en nieuwe functionaliteiten aan het beheersysteem toevoegen. Voor de komende maanden staan vijf initiatieven op de agenda.

Een intelligente bot om op een intuïtieve manier (via chat en de telefoon) schadegevallen aan te geven. De makelaar moet hiervoor dus niets doen.

  • Een digitale kluis waarin de klant foto’s, aankoopbewijzen, handleidingen, garantiebewijzen enz. van (waardevolle) voorwerpen kan bewaren en beheren. Op die manier wordt de eindklant uitgenodigd om het portaal vaker bezoeken.

  • De uitbreiding van UnderCover voor alle verzekeringen die met mobiliteit te maken hebben zoals omnium en bijstand.

  • De vlotte toegang tot een herstelnetwerk voor schade aan gebouwen.

  • Een module voor eenvoudig vermogensbeheer.

Stephan Podevyn: “thewave wil in de toekomst digitale oplossingen ontwikkelen voor de hele verzekeringssector en zal daarvoor samenwerken met andere insurtechs en IT-bedrijven zoals Cronos en Hexaware. Daarom werd thewave dit voorjaar ook een Associate Partner van B-Hive, het Europees fintech platform dat banken, verzekeraars en aanbieders van technologie infrastructuur met elkaar in contact brengt.”